Anunț concurs pentru post contractual

             Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă cu sediul în Brașov, strada 13 Decembrie, nr. 125, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014.

 

Denumirea postului :

        - Îngrijitoare: 1 post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. 

 

Condiții specifice de participare la concurs:

-        nivelul studiilor : studii generale

-        vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 3 ani

-        disponibilitate pentru program flexibil

-        cunoștințe în domeniul Sănătății în Muncă și PSI

 

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

- proba practică în data de  20.06.2019, ora 10.00, la sediul  instituției 

-  proba interviu în data de  20.06.2019 , ora 12.00, la sediul  instituției  

           

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afișare, respectiv 11.06.2019 ora 14.00 la sediul instituției.

                            Telefon: 0268548138