Anunț SEAP

Anunț SEAP – „Servicii catering pentru școli” – vizualizează documentul

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE „SERVICII CATERING” – vizualizează documentul

Prezenta documentație conține următoarele secțiuni:

Secțiunea I — Instrucțiuni pentru ofertanți.
Secțiunea II — Caiet de sarcini. Specificații tehnice.
Secțiunea III — Formulare.
Secțiunea IV — Model de contract de servicii.

Formulare Word – descarcă formularele

Clarificări – vizualizează documentul