Concurs pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în instituțiile de învățământ preuniversitar

Programarea candidaților pentru inspecția specială la clasă, sesiunea 2018:

Terapie educațională complexă și integrată

Psihopedagogie specială

Programare inspectii specialevizualizează / descarcă documentul