Noutăţi

28 Mar 2012

La clasele a VIII-a se desfăşoară activităţi de orientare profesională. Părinţii elevilor consultă oferta educaţională de la Şcoala de Arte şi Meserii Codlea, vizitează împreună cu elevii şi cadrele didactice (profesor logoped, profesor psihopedagog, profesor educator) această unitate. In urma rezultatelor testelor aplicate la cabinetul de psihodiagnoză, psihodiagnosticianul consiliază părinţii cu privire la oportunităţile elevilor în ceea ce priveşte alegerea optimă a instituţiei de învăţământ unde urmează să înveţe copiii lor, după terminarea clasei a VIII-a (Şcoală profesională sau C.S.E.I. Braşov) în funcţie de aptitudinile, şi de capacităţile cognitive ale elevilor.

Programare inspecţia specială la clasă

04 Jun 2019

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 

PROGRAMAREA PENTRU INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ – sesiunea 2019

Anunț concurs pentru post contractual

03 Jun 2019

             Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă cu sediul în Brașov, strada 13 Decembrie, nr. 125, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014.

 

Denumirea postului :

        - Îngrijitoare: 1 post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. 

 

Condiții specifice de participare la concurs:

-        nivelul studiilor : studii generale

-        vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 3 ani

-        disponibilitate pentru program flexibil

-        cunoștințe în domeniul Sănătății în Muncă și PSI

 

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

- proba practică în data de  20.06.2019, ora 10.00, la sediul  instituției 

-  proba interviu în data de  20.06.2019 , ora 12.00, la sediul  instituției  

           

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afișare, respectiv 11.06.2019 ora 14.00 la sediul instituției.

                            Telefon: 0268548138 

Rezultatele concursului pentru ocuparea postu ...

16 May 2019

               

      În urma concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de paznic și  de îngrijitoare, organizat și desfășurat la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Brașov, rezultatele au fost următoarele: 

       Rezultate concurs  - vizualizează documentul

„Educația ne unește”

14 May 2019

              În data de 13 mai 2019, începând cu orele 16.00, în instituția noastră au avut loc dezbaterile privind viziunea asupra viitorului educației în România.

 

 

Anunț concurs pentru posturi contractuale

12 Apr 2019

        Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă cu sediul în Brașov, strada 13 Decembrie, nr. 125, județul Brașov organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului :

     

Condiții specifice de participare la concurs:

         Îngrijitoare

 Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

          Paznic

 Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afișare, respectiv 25.04.2019 ora 14.00 la sediul instituției.

Date contact: Secretariat – telefon: 0268548138 

Direcțiunea