Facilități

  • Sală de grupă în care se desfăşoară activităţile instructiv-educative
  • Un cabinet psihopedagogic în care au loc terapiile de recuperare specifice deficienţei de auz
  • Sală de resurse
  • Cabinete pentru profesorii itineranţi
  • Cabinet de audiometrie
  • Bibliotecă
  • Ludotecă
  • Sală de sport
  • Cabinet medical