Grădiniţă

Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul. Ei au aceleaşi trebuinţe de creştere şi dezvoltare  ca toţi ceilalţi copii: nevoia de afecţiune şi securitate, de apreciere şi întărire pozitivă, de încredere în sine, de responsabilitate şi independenţă. Ei sunt la rândul lor diferiţi unii de ceilalţi din punct de vedere al capacităţilor, gradului de handicap, temperamentului, motivaţiei. De aceea se impune o educaţie specială, prin programele elaborate, personalizate, care să le faciliteze integrarea şcolară şi socială.

Fiecare copil este unic şi valoros aşadar trebuie să se identifice stilul unic al fiecărui copil, acesta să fie recunoscut ca o identitate, prin urmare curriculum pentru copil şi nu copil pentru curriculum.

Misiunea departamentului nostru este reabilitarea copiilor şi integrarea şcolară şi socială a preşcolarilor cu cerinţe educative speciale  (C.E.S.).

Asigurăm programe terapeutice şi educaţionale adaptate nivelului de dezvoltare a fiecărui copil, cu o abordare diferenţiată în vederea şcolarizării viitoare.

Dorim să oferim şanse egale la educaţie copiilor preşcolari cu vârsta de 3-7 ani, proveniţi din familie, care la intrarea în grădiniţă prezintă următoarele afecţiuni: dizabilităţi cognitive, retard în dezvoltarea limbajului, autism, sindrom Down, tulburări socio-afective, tulburări asociate, asigurând într-un cadru stimulativ activităţi instructiv-educative şi corectiv-compensatorii centrate pe copil şi problema sa, ajutându-l astfel să se simtă mai bine, să-şi dezvolte capacităţile de relaţionare şi  să-şi câştige o poziţie din ce în ce mai bună în raport cu mediul său de viaţă.

Beneficiarii sunt în primul rând copiii de vârstă preşcolară (3-7 ani) cu cerinţe educative speciale. Acestora li se adaugă părinţii/tutorii legali ai acestora, profesioniştii din domeniul educaţiei, elevii şi studenţii interesaţi de problematica educaţiei preşcolarilor cu cerinte educative speciale.

Departamentul dispune de:                                   

•  6 săli de grupa, grupuri sanitare proprii;

•  4 cabinete de psihopedagorie specială;

•  cabinet de kinetoterapie

•  cabinet medical

 

Profesioniştii noştri sunt:

 • Educatoare, specializate în terapie educaţională recuperatorie complexă şi integrată
 • Profesori de psihopedagogie specială care desfăsoară activităţi recuperatorii specifice (terapia tulburărilor de limbaj, stimularea şi dezvoltarea comunicării, terapie psiho-senzorială,  terapie psiho-motrică etc)
 • Profesor kinetoterapeut
 • Medic
 • Asistente medicale
 • Infirmiere
 • Asistent social

 Oferta educaţională:

Toate activităţile din Departamentul preşcolari sunt centrate pe copil şi presupun răbdare, talentul de a te pune în situaţia altuia şi multă înţelegere umană.

Acestea sunt:

 • Evaluarea complexă a copiilor realizată de o echipă multidisciplinară (psiholog, logoped, psihopedagog, kinetoterapeut);
 • Stabilirea unui program de intervenţie personalizat;
 • Activităţi de terapie recuperatorie complexă şi integrată (Stimularea comunicării, Activităţi matematice, Cunoaşterea mediului, Abilitare manuală, Educaţie plastică, Educaţie muzicală, Educaţie pregrafică, Activităţi de socializare etc);
 • Activităţi specifice de recuperare (terapia tulburărilor de limbaj, terapie psiho-senzorio-motorie, stimularea şi dezvoltarea comunicării etc);
 •  Activităţi extracurriculare(excursii, plimbări, vizite);
 • Grupuri educaţionale şi de suport pentru părinţi.

La o grupă lucrează în intervalul orar 8-16:

 • Două educatoare calificate în domeniul învăţământului special preşcolar care adaptează programe de intervenţie personalizate în funcţie de deficienţa copilului şi desfăşoară activităţi de abilitare manuală, socializare, cunoaşterea mediului, activităţi matematice, activităţi grafice, expresie corporală s.a.
 • Un profesor psihopedagogie specială care desfăşoară activităţi de terapia tulburărilor de limbaj, terapie psihomotrică, terapie psihosenzorială, terapie cognitivă, dezvoltarea limbajului şi a comunicării.
 • Un profesor kinetoterapie care desfăşoară activităţi specifice în baza unui program individualizat specializat în recuperarea deficienţelor fizice, a tulburărilor neuro-motorii, etc.

Acte necesare întocmirii dosarului de  înscriere:

Cerere de înscriere (completată de părinţi sau reprezentantul legal) al copilului în departamentul preşcolari

Hotărâre/certificat de orientare şcolară şi profesională şi planul de recuperare , eliberat de Serviciul de evaluare complexă şi orientare şcolară şi profesională din cadrul Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională – original şi copie

Hotărâre/certificat şi planul  de recuperare pentru  încadrarea într-o categorie de handicap, eliberat de comisia pentru protecţia copilului din cadrul D.G.A.S.P.D.C. Braşov– original şi copie,

 1. Caracterizare şi fişa traseu educaţional (dacă a mai fost şcolarizat)
 2. Certificat naştere copil şi a fraţilor lui – original şi copie
 3. Carte identitate părinţi – original şi copie
 4. Hotărâre divorţ (dacă este cazul) – original şi copie
 5. Hotărâre de încadrare a minorului în plasament maternal (dacă este cazul) – original şi copie
 6. Fişa medicală a copilului
 7. Analize medicale

Contact : adresa:  str. 13 Decembrie, nr. 125

                Telefon: 0268 548 138, 0368 401 800                  

                Email: gradinitaspecialabv@yahoo.com