Programare inspecţia specială la clasă

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 

PROGRAMAREA PENTRU INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ – sesiunea 2019