Resurse

 PERSONALUL ȘCOLII ( resurse umane )

Personal de conducere

- director;

- director-adjunct.

Personal didactic

- profesor psihodiagnostician;

- profesori  psihopedagogie speciala;

- profesori pentru terapie educaţională complexă şi integrată;

- profesori pentru terapia tulburărilor de limbaj;

- profesori  kinetoterapeuţi;

- profesori itineranţi;

- profesori  educaţie tehnologică.

- profesor de educatie fizica

Personal didactic auxiliar

- contabil, secretar, administrator, bibliotecar, asistent social, medic; asistent medical, infirmiere.

Personal nedidactic

- magaziner,  bucătar, muncitor de întreţinere,  muncitor bucătărie, conducător auto, îngrijitoare curăţenie,  portar (paznic).

RESURSE MATERIALE

Spaţii de învăţământ

- Săli de clasă

- Cabinete pentru terapia tulburărilor de limbaj

- Cabinete pentru kinetoterapie

- Cabinete pentru psihodiagnoză, psihoterapie şi consiliere

- Cabinet pentru educaţie locomotrică

- Sală pentru ludoterapie şi stimulare psihosenzorială, dotată cu piscina cu bile, saltea cu apă, obiecte de stimulare vizuală şi auditivă, instrumente muzicale etc.;

- Ateliere pentru activităţi de preprofesionalizare;

- Sală de sport.

Spaţii auxiliare

- Spaţii pentru servicii financiar-contabile, secretariat, administraţie, magazie;

- Sală profesorală

- Cabinet medical, infirmerie

- Cabinet asistenţă socială

- Biblioteca, sala de studiu

- Atelier de întreţinere

- Cabinet metodic;

- Camera de resurse pentru Comisia Interna de Evaluare Continuă;

- Camera de resurse pentru Comisia de Evaluare Internă a Calităţii Educaţiei;

- Bucătărie, sala de mese, bloc alimentar;

- Spălătorie, uscătorie, călcătorie;

- Grupuri igienico-sanitare corespunzător adaptate conform standardelor legale;

Alte dotări

- Retea de calculatoare;

- Internet, atât pentru personalul şcolii, cât şi pentru elevi;

- Rampe de acces şi toalete accesibile persoanelor cu handicap locomotor;

- Centrală termică proprie.