Resurse umane

Resurse umane

 

Personal de conducere

 

- director;

- director-adjunct.

 

Personal didactic

 

- profesor psihodiagnostician;

- profesori  psihopedagogie speciala;

- profesori pentru terapie educaţională complexă şi integrată;

- profesori pentru terapia tulburărilor de limbaj;

- profesori  kinetoterapeuţi;

- profesori itineranţi;

- profesori  educaţie tehnologică.

- profesor de educatie fizica

 

Personal didactic auxiliar

 

- contabil;

- secretar;

- administrator;

- bibliotecar;

- asistent social;

- medic;

- asistent medical;

- infirmiere.

 

Personal nedidactic

 

- magaziner;

- bucătar;

- muncitor de întreţinere,  muncitor bucătărie

- conducător auto;

- îngrijitoare curăţenie;

- portar (paznic).