Anunț! Concurs pentru ocuparea funcției de îngrijitoare

     

    Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, cu sediul în orașul Brașov, strada 13 Decembrie nr. 125, judeţul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de îngrijitoare ( 2 posturi ), conform H.G. nr. 286/23.03.2011.


 Concursul se va desfăşura astfel: 

  • • Proba practică în data de 09.06.2021, ora 10:00;

  • • Proba interviu în data de 09.06.2021, ora 12:00.


Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • • nivelul studiilor : studii generale;

  • • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani;

  • • disponibilitate pentru program flexibil;

  • • cunoștințe în domeniul Sănătății în Muncă și PSI.


      Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, până în 31.05.2021, ora 14.00, la sediul din str. 13 Decembrie, nr. 125, judeţul Brașov.

 

    Relaţii suplimentare la sediul unității școlare: strada 13 Decembrie  nr. 125, Brașov, telefon: 0268548138 , fax: 0268548138.