Anunț publicitate investiții

Obiectiv de investiții:

Expertiză + DALI cu elemente de SF pentru reabilitarea și modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Inclizivă Brașov, str. 13 Decembrie nr. 125

CODURI CPV:

  • 71319000-7 – Servicii de expertiză
  • 71242000-6 – Pregătire de proiecte și proiectare, estimarea costurilor

 

Ordonator principal de credite/investitorConsiliul Judeţean Braşov

Ordonator de credite (secundar/terţiar): Centrul Școlar pentru Educație Inclizivă Brașov

Beneficiarul investiţiei: Centrul Școlar pentru Educație Inclizivă Brașov

Amplasamentul: Brașov, str. 13 Decembrie nr. 125, jud. Braşov.

 

Descrierea situației existenţe:

Terenul pentru care se solicită această lucrare se află în intravilanul mun. Brașov, înscris în C.F. nr. 122599, nr. cad 5937, nr. top. 9412/6/2/7, făcând parte din domeniul public al UAT Județul Brașov. Imobilul tratat în prezenţa documentaţie are regim de înălțime S+P+3E, conform CF 122599.

Nivelul de echipare tehnico-edilitară: În prezent sunt asigurate următoarele utilități necesare pentru desfășurarea activităților specifice: rețea de alimentare cu energie electrică; rețea de alimentare cu gaze naturale; rețea de canalizare ape uzate menajere; rețea de alimentare cu apă.

 

Soluția propusă:

Elaborarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiție mai sus menționat.

1.Clădirea se află într-o stare de degradare medie, stadiul actual impunând reabilitarea și modernizarea imobilului pentru a se desfășura activități școlare și terapeutice cu copii cu dizabilități la standarde de calitate.

2. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții:

  • – se asigură spații de studiu moderne și eficiente din punct de vedere energetic, adecvate secolului XXI
  • – creșterea eficientei energetice a clădirilor și a economiilor de energie
  • – realizare a unor spații pentru organizarea de activități specifice activității educaționale pentru copii cu dizabilități, inclusiv rampe, ascensor, inscripționări Braille, alte facilități
  • – creșterea eficientei cheltuirii banului public

 

SEAP anunț vizualizează documentul

Caiet de sarcini pentru proiectarea obiectivului de investițiivizualizează documentul