Anunț SEAP

Anunț SEAP – „Servicii catering pentru școli” – vizualizează documentul

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE „SERVICII CATERING” – vizualizează documentul

           Prezenta documentație conține următoarele secțiuni:

                 Secțiunea I — Instrucțiuni pentru ofertanți.

                 Secțiunea II — Caiet de sarcini. Specificații tehnice.

                 Secțiunea III — Formulare.

                 Secțiunea IV — Model de contract de servicii.

 

Formulare Word – descarcă formularele

Clarificări – vizualizează documentul