Anunț atribuire SERVICII CATERING

 

„SERVICII CATERING” – DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

 

PROCEDURA PROPRIE

conform Normelor interne pentru serviciile din Anexa 2 la Legea 98/2016

COD CPV: 55524000-9 ,,Servicii de catering pentru școli’’

 

Documentația conține următoarele secțiuni:

Secțiunea I — Instructiuni pentru ofertanți

Secțiunea II — Caiet de sarcini – Specificații tehnice

Secțiunea III — Formulare

Secțiunea IV — Model de contract de servicii

 


 

Documentație catering 2024 – vizualizează/descarcă documentul în format word

Documentație catering 2024 – vizualizează documentul pdf

 


 

SEAP – vizualizează pagina