Anunț suspendare concurs pentru ocuparea posturilor vacante