Concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante: îngrijitoare, infirmieră

           


Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, cu sediul în Brașov, strada 13 Decembrie, nr.125, judeţul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, conform H.G. 1336 /28.10.2022:

  • – 2 posturi de îngrijitoare – cu atribuții de curățenie, durată nedeterminată, nivel de execuție, timp de lucru 8 ore/zi, 40 ore /săptămână
  • – 2 posturi vacante de infirmieră, durată nedeterminată, nivel de execuție, timp de lucru 8 ore/zi, 40 ore /săptămână

 

Condiții specifice pentru funcția de ingrijitoare: studii medii/ generale; vechime – nu se solicită.

Condiții specifice pentru funcția de infirmieră: studii: medii/școala profesională; cursuri acreditate care să ateste calificarea în domeniu; vechime – nu se solicită.


 

Concursul se va desfășura la sediul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, str. 13 Decembrie nr. 125 și va consta în următoarele etape succesive, după cum urmează:

  1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
  2. b) proba practică (îngrijitoare)/ proba scrisă (infirmieră);
  3. c) interviul

*Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Punctajul maximum este de 100 de puncte pentru fiecare dintre probele concursului. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba practică și la proba interviului.

Candidații nu pot contesta decât punctajul propriu aferent fiecărei probe.

Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul mimin necesar de 50 puncte.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la sediul instituției. 

 


Detalii cu privire la conținutul dosarului, tematica de concurs, alte informații utile și anexele sunt cuprinse în documentele atașate:

Anunț concurs post îngrijitoare, perioada nedeterminată, noiembrie 2023descarcă documentul

Anunț concurs infirmieră, perioadă nedeterminată, noiembrie 2023descarcă documentul