Kinetoterapie

KINETOTERAPIA

Kinetoterapia este terapia prin mişcare folosită în scopul  recuperării somato – funcţionale, motrice şi psihomotrice.

În cazul deficienţei parţial reversibilă sau ireversibilă, este  terapia reeducării funcţiei compensatorii.

Aplicarea kinetoterapiei în CSEI Bv, urmăreşte recuperarea elevilor cu deficienţe locomotorii şi afecţiuni neuro – motorii ( la nivel central şi periferic ), având la bază deficienţe mintale uşoare, medii, severe şi / sau asociate.

Instrumentele specifice kinetoterapiei sunt:

  • Teste şi măsurători
  • Analiza fişelor medicale în vederea evaluării iniţiale
  • Cunoaşterea situaţiei socio – familiale şi a mediului socio – economic din care provin elevii
  • Discuţiile cu ceilalţi factori educativi ( medic, diriginte, educatoare, logoped ) ai CSEI Bv, implicaţi în procesul de recuperare / integrare a elevilor

 

Indiferent de tipul si gravitatea afecţiunilor, recuperarea se realizează prin aplicarea:

  • Meloterapie 
  • Jocuri individuale/de grup
  • Terapia ocupatională
  • Gimnastică medicală selectivă