Kinetoterapie


Kinetoterapia, definită ca terapia prin mișcare, se realizează prin programe de recuperare care urmăresc refacerea unor funcții diminuate sau creșterea nivelului funcțional, în cazul diverselor afecțiuni. Principalul mijloc specific al kinetoterapiei, exercițiul fizic este utilizat în scopul recuperării somato-funcționale, motrice și psihomotrice sau al reeducării funcțiilor compensatorii, în cazul deficiențelor parțial reversibile sau ireversibile.


Conținuturile instruirii sunt grupate pe următoarele domenii:

  • Atitudini deficiente ale posturii corporale/Deficite fizice
  • Reeducare neuromotorie
  • Psihomotricitate
  • Capacitate motrică

Disciplina Kinetoterapie, alături de celelalte discipline din aria curriculară Terapii Specifice și de Compensare contribuie direct la finalităţile învăţământului, concretizate în menţinerea / îmbunătățirea sănătăţii elevilor prin utilizarea activităţilor motrice în scop terapeutic. Disciplina Kinetoterapie este aceea prin care se influenţează dezvoltarea fizică armonioasă, corectându-se deficitele fizice, se formează deprinderile motrice, se dezvoltă capacitatea de efort şi se favorizează integrarea în mediul social. Se urmăreşte astfel o dobândire progresivă a competenţelor, prin valorificarea experienţei specifice vârstei elevilor, raportată la tipul și gradul dizabilității manifestate.