Terapii și Programe de Intervenție


Disciplina de învățământ Terapii și Programe de Intervenție cuprinde o gamă variată de activități cu caracter terapeutic-compensatoriu și de abilitare-reabilitare care au ca finalitate dezvoltarea armonioasă a personalității elevului cu dizabilități intelectuale, abilitarea acestuia cu mecanisme compensatorii, de comunicare independentă în vederea creșterii gradului de autonomie personală și socială.


Această disciplină de învățământ cuprinde activități terapeutice din următoarele domenii:

  • stimulare multisenzorială;
  • educație psihomotrică;
  • structurarea și dezvoltarea limbajului;
  • tehnici alternative de comunicare;
  • educație ritmică;
  • stimulare cognitive;
  • tehnici de modelare comportamentală.

Activitățile din cadrul disciplinei Terapii și Programe de Intervenție se desfășoară în ședințe de aproximativ 15-45 de minute, individual sau cu grupuri de 2-3 elevi, în cabinete specializate sau în clasa în care este înscris elevul, în parteneriat cu profesorul de psihopedagogie specială sau cu profesorul educator, respectându-se  particularitățile de vârstă și nevoile de dezvoltare ale elevilor.