Oferta educaţională

Oferta educaţională şi terapeutică a şcolii se adresează în principal copiilor cu deficienţă mintală şi deficienţe asociate. Ea este individualizată şi adaptată nivelului de dezvoltare a fiecărui elev, a necesităţilor acestuia, dar şi predicţiilor asupra dezvoltării. Elevii beneficiază de intervenţii prin programe de tip personalizat, în baza unui curriculum adaptat, rezultat în urma unei evaluări complexe realizate de către o echipă multidisciplinară.

 

Servicii   oferite:

 • educaţie specializată, în concordanţă cu tipul şi gradul deficienţei;
 • servicii educaţionale de sprijin, pentru elevii cu cerinţe educative speciale din şcolile de masă, prin cadre didactice de sprijin/itinerante;
 • terapia tulburarilor de limbaj;
 • psihodiagnoză, consiliere şi terapii specifice;
 • kinetoterapie;
 • educaţie logomotrică;
 • ludoterapie şi stimulare psihosenzorială;
 • terapie educaţională complexă şi integrată;
 • activităţi de preprofesionalizare;
 • informare şi consiliere a cadrelor didactice din şcolile de masă;
 • informare şi consiliere pentru părinţi;
 • consiliere şi orientare şcolară şi profesională.

 

 Beneficiari:

 • elevi cu cerinţe educative speciale din învăţământul special şi special-integrat;
 • părinţi sau aparţinători legali ai elevilor;
 • personalul angajat în şcolile integratoare sau în alte instituţii care funcţionează în domeniul educaţiei speciale;
 • membrii ai comunităţii locale 

 

Oferta educațională

Oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023vizualizează documentul pdf.

 

CDȘ-uri

Curriculum la Decizia Școlii – Opționale 2022 vizualizează documentul pdf.