Documentație de atribuire „Servicii Catering”

 

„SERVICII CATERING” – DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

PROCEDURA PROPRIE conform Normelor interne pentru serviciile din Anexa 2 la Legea 98/2016

COD CPV: 55524000-9 ,,Servicii de catering pentru școli’’

 

Documentația conține următoarele secțiuni:

  • Secțiunea I — Instructiuni pentru ofertanți
  • Secțiunea II — Caiet de sarcini – Specificații tehnice
  • Secțiunea III — Formulare
  • Secțiunea IV — Model de contract de servicii

 


Documentatie catering 2023 – vizualizează/descarcă documentul word

Documentatie catering 2023 – vizualizează documentul pdf


Anunț SEAP vizualizează pagina