Grădiniţă

Grădinița specială ocupă etajul I al clădirii CSEI Brașov – corpul A din str. 13 Decembrie nr. 125. Grădinița specială vine în sprijinul copiilor și al părinților cu un program adecvat, cadre specilalizate în recuperarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, personal de îngrijire și supraveghere permanentă.

Activitățile se desfășoară cu colective mici de preșcolari, în funcție de nivelul și tipul deficiențelor.

Programul zilnic este între orele 8-16 și cuprinde activități instructiv-educative, terapeutico-recuperatorii individuale și de grup, program de masă și de odihnă pentru copii.

Copiii beneficiază gratuit de serviciile de recuperare, de masă (o gustare în cursul dimineții și una după amiază, o masă de prânz), de rechizite și alte facilități specifice copiilor cu dizabilități prevăzute de lege.

Cu fiecare grupă de preșcolari lucrează:

  • două educatoare ( profesor pentru învățământ primar și preșcolar) calificate și cu experiență în domeniul învățământului special preșcolar
  • un psiholog – profesor de psihopedagogie specială
  • un kinetoterapeut

Profesorul de psihopedagogie specială organizează și desfășoară activitățile de terapii specifice (terapie psihomotrică, educație/ stimulare multisenzorială, terapie cognitivă, activități de structurare și dezvoltare a limbajului,  logopedie, evaluare și consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză).  În cadrul grădiniței există trei cabinete de terapie.

Profesorul kinetoterapeut se ocupă de recuperarea și corectarea deficiențelor fizice, dezvoltarea psihomotrică și ameliorarea afecțiunilor neuro-locomotorii ale copiilor.  În cadrul grădiniței există un cabinet dotat de kinetoterapie.

Contact :