Proiectul „Sprijinirea sistemului educațional special prin portal educațional dedicat“

              

Proiect naţional “Sprijinirea sistemului educaţional special  prin portal educaţional dedicat”, SMIS 4422

 Iniţiator SIVECO România          

Co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, implementat de către Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE);  Axa Prioritară III – „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”; Domeniul major de interventie 2 „Susţinerea implementării de aplicaţii de e-educaţie”

Valoarea proiectului : 24.236.305,94 lei, din care asistenta financiară nerambursabilă este de 16.776.520,87 lei.

Periada de implementare  : 21.10.2009 – 21.10.2011

Implicare : in acest proiect au fost implicate 140 scoli speciale, 1400 cadre didactice, 10  persoane de la MECTS

Activitatea de formare:  a constat în formarea a circa 1400 cadre didactice (inclusiv consilieri, cadre didactice itinerante etc) din 140 de şcoli speciale în utilizarea la clasă a resurselor educaţionale on-line; formarea a circa 10 persoane din cadrul MECT în administrarea aplicaţiilor software dezvoltate , şi a avut loc în 2 etape:

I.   FORMAREA FORMATORILOR : 26- 28nov.2010, locaţia : Braşov –Şcoala Generală Nr. 19. Cei 20 de profesori formaţi la Braşov au primit un certificat de formator şi unul de utilizator.

II.  SESIUNE FORMARE ŞCOLI SPECIALE : 17 – 21 ian 2011, locaţia: CSEI Braşov. În şcoala noastră au luat parte la acest curs un număr de 48 cadre didactice. Formator : prof. Amalia Bulea. Profesorii participanţi la acest curs au primit un certificat de utilizator.

Dotarea cu echipamente a şcolilor speciale:

  • Statii de lucru 700 (5/scoala)
  • Notebook 140
  • Proiector si ecran de proiectie 140
  • Imprimanta multifunctionala 140

Dotarea cu echipamente va include echipamentele de retea si dispozitivele necesare pentru conectare (UPS, router, cablare etc), echipamente de conectare la Internet (WAN: Wireless Router/Firewall) precum si aplicatiile software de bază aferente (sistem de operare, aplicatii tip office, antivirus).

 Publicul ţintă: 

  • 19.315 copii cu CES la nivel national, în special cei cu deficiente mentale (15.880);
  • 6.038 cadre didactice din cadrul scolilor speciale: • profesori de educatie specială • profesori de alte specialitati • învatatori • învatatori-educatori • profesori-educatori • cadre didactice de sprijin/itinerante • profesori kinetoterapeuti • maistri-instructori -cadrele didactice din cadrul scolilor de masă care integrează copii cu cerinte educationale speciale
  • personal administrativ/tehnic din cadrul MECTS (10 persoane).

 

IMPACT LECŢIE MEDIA descarcă document

Prezentarea unei lecţii multimedia – descarcă document

https://scolispeciale.edu.ro