Proiectul “Viitorul începe azi”

  UN MEDIU CURAT, UN MEDIU SĂNĂTOS

Motto: Dumnezeu ne-a dăruit această minune: Pământul.

                    Haideţi să apreciem darul Lui  şi să-I mulţumim ocrotindu-l! 

 ARGUMENT

Proiectul educaţional “Viitorul începe azi – Un mediu curat, un mediu sănătos!” vizează transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, sociocomportamentală, prin construirea unui cadru propice acumulării de abilităţi, deprinderi de igienă personală şi de mediu, precum şi valenţe noi în ceea ce priveşte comunicarea, necesare adaptării cât mai depline a elevului cu deficienţă în special severă şi profundă la viaţa socială a grupului din care face parte.

Dragostea pentru natură trebuie să fie o componentă esenţială a comportamentului uman. Copiii trebuie să cunoască şi să ocrotească natura, să iubească plantele şi animalele, să aibă un comportament adecvat raportat la mediul înconjurător, să ia atitudine faţă de cei care distrug natura.  Educaţia pentru mediu ne priveşte în egală măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar problema, deşi nu e nouă, se pune tot mai acut, devenind obiect de studiu încă de la cea mai fragedă vârstă.
Fără educaţie ecologică, prin care să insuflăm elevilor respectul pentru mediul înconjurător, nu putem vorbi despre o şcoală care doreşte a fi europeană. Educaţia ecologică este un domeniu extrem de generos, interesant şi atractiv pentru majoritatea copiilor.

Copilul cu cerinţe educative speciale nu trebuie bombardat cu cunoştinţe teoretice, ci trebuie implicat în activităţi practice cât mai variate şi mai atractive, care să vină în întâmpinarea curiozităţii acestuia. Nu bogaţia cunoştinţelor de biologie interesează în primul rând, ci cunoaşterea şi menţinerea în forul interior al copilului, a dorinţei de a cunoaşte universul lumii vii şi a puterii de a ocroti formele de viaţă.

DESCRIEREA PROIECTULUI

 OBIECTIV GENERAL:

Stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii, formarea comportamentului ecologic adecvat şi a unei atitudini de respect faţă de mediu,  prin derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător.

 OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Dobândirea unor deprinderi/comportamente corecte pentru protecţia mediului înconjurător.
 • Dezvoltarea interesului şi curiozităţii pentru cunoştinţe din domeniul ecologiei.  Cunoaşterea lumii înconjurătoare.
 • Educarea în sensul păstrării sănătăţii mediului.
 • Cultivarea dragostei faţă de tot ce se află pe Pământ: plante, animale, ape etc.
 • Antrenarea copiilor în îngrijirea plantelor şi animalelor.
 • Stimularea copiilor în desfăşurarea unor activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ, prin care să contribuie la păstrarea sănătăţii lor şi a unui mediu natural curat.
 • Cunoaşterea şi aplicarea normelor de comportare specifice asigurării echilibrului naturii şi adoptarea unei atitudini de prietenie şi respect faţă de aceasta.
 • Însuşirea regulilor de ocrotire a mediului.
 • Formarea unui comportament civic faţă de natură.
 • Identificarea acţiunilor negative ale omului asupra naturii (pericolul poluării şi efectele ei).
 • Formarea deprinderii de colectare selectiva a deseurilor.
 • Utilizarea materialelor refolosibile.
 • Dezvoltarea învăţării prin cooperare, respectarea unor sarcini specifice pentru realizarea unui proiect comun.
 • Acordarea şansei liceenilor, şcolarilor şi preşcolarilor de a fi parteneri în luarea unor decizii.
 • Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii, încurajarea copiilor pentru a exprima independent opinii şi stări sufleteşti proprii şi pentru motivarea acestora.

 GRUPUL  ŢINTĂ:

 • elevii CSEI Brasov;
 • elevii unităţilor şcolare implicate in proiect.

    DURATA

Proiectul s-a derulat în cursul anului şcolar 2010-2011.

    TEME SI ACTIVITATI PROPUSE:

 •  Natura în hainele anotimpurilor
 • Poluarea şi efectele ei 
 • Reciclarea si importanţa ei
 • Şi eu pot!
 • 22 aprilie -„Ziua Pământului
 • 5 iunie- Ziua Mondială a Mediului 

 „Cele 12 înţelepciuni ale padurii”, dupa Silviu Baias – concurs de creaţie pentru şcolile colaboratoare.

 1. La bine şi la rǎu, pǎdurea este cerul pe care-l atingi cu mâna.
 2. La umbra copacilor uriaşi, mulţi leneşi se odihnesc.
 3. Dacǎ vrei sǎ fii om, sapǎ o fântânǎ sau sǎdeşte un pom.
 4. Pomul creşte într-o sutǎ de ani, nebunul îl doboarǎ cu securea într-un ceas.
 5. Coada toporului tot din lemnul pǎdurii se face.
 6.  Nu aştepta roade de la pomul pe care nu l-ai sǎdit.
 7. Nu plânge codrul când rupi o rǎmurea, dar suspinǎ codrul.
 8. Pǎrul face singur perele, dar omul tâmp le aşteaptǎ cu gura cǎscatǎ.
 9. Oricât ar fi de mǎreţ crângul, tot are nevoie de o privighetoare care sǎ-i dea strǎlucire.
 10. Copacii nu-şi dau sfaturi unii altora, ci se apǎrǎ de viscole împreunǎ.
 11. Cu cât sunt mai adânci rǎdǎcinile copacului, cu  atât mai jalnice par vijeliile ce izbesc în el.
 12. Un nebun face dintr-un stejar întreg o lingurǎ de lemn. Un înţelept îi seamǎnǎ ghinda şi face o pǎdure.

Activităţi de voluntariat în care sunt implicaţi:
studenţi ai Facultăţii de Psihologie şi Pedagogie din cadrul Universităţii „Spiru Haret” Braşov;
elevi ai Colegiului National Economic „A. Bârseanu” Braşov;
– elevi ai Colegiului de Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov.