Programul Săptămâna Verde

Programul Săptămâna Verde este introdusă pentru prima oară în anul școlar 2022-2023 în structura anului școlar, la nivel național.

Programul Săptămâna Verde se desfășoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, fiecare unitate educațională din mediul preuniversitar având flexibilitatea să își aleagă o săptămână din această perioadă în care acoperă conținutul și desfășoară activități legate de schimbări climatice și protecția mediului.

Metodologia de organizare a Programului „Săptămâna verde”, aprobată prin ordin al ministrului Educației și publicată pe 6 februarie în Monitorul Oficial, prevede ca programul să se desfășoare în baza unei planificări la decizia fiecărei unităţi de învăţământ, pe parcursul a 5 zile consecutive, activităţile putând fi realizate în școli sau în afara acestora, iar participarea fiind obligatorie pentru elevi și cadre didactice. Printre activitățile ce pot fi organizate în această săptămână se numără lecții în natură, dezbateri, jocuri de rol, fotografie vorbită, exerciții de construcție, vizionări de documentare, experimente, biblioteci vii, teatru forum, teatru legislativ, voluntariat, expediții și excursii în parcuri naturale și arii protejate, etc.

Programul contribuie la dezvoltarea competențelor elevilor de investigare inter şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare şi formarea unor comportamente responsabile faţă de mediul înconjurător.

Cadrele didactice vor avea acces la o platformă dedicată educației pentru schimbări climatice și pentru mediu. Platforma cuprinde o bibliotecă digitală cu resurse educaționale pe teme de mediu și climă, exemple și oferte de activități, o hartă interactivă a disponibilităților de cazare gratuită din ariile naturale protejate, precum și exemple cu privire la orarul și proiectarea activităților.

 

Săptămâna verde – Notă informativăvizualizează documentul pdf.

Metodologie privind organizarea și funcționarea „școlilor verzi”  vizualizează documentul pdf.

Adresă ME 24295/2023vizualizează documentul pdf.

Metodologie de organizare a programului „Săptămâna Verde”vizualizează documentul pdf.

CALENDARUL PROGRAMULUI SĂPTĂMÂNA VERDEvizualizează documentul pdf.

Proiect educațional „Viitorul începe azi” vizualizează documentul pdf.

Strategia Națională privind Educația pentru mediu și schimbări climaticevizualizează documentul pdf.