Proiect educativ ”Ne pregătim pentru viaţă”

Proiectul educativ ”Ne pregătim pentru viaţă” – Hai la plimbare!- s-a desfăşurat la nivelul clasei a IV-a.

Scopul proiectului a fost acela de a oferi elevilor clasei contextele educaţionale necesare cunoaşterii mijloacelor de transport, profesiilor specifice domeniului de activitate, normelor de comportare civilizată în mijloacele de transport în comun, pe stradă şi la joacă, ca şi exersării abilităţilor practice prin realizarea de teme specifice tematicii abordate.

Activităţile s-au desfăşurat sub forme variate: prezentări PP, realizare de colaje, pictura, colorare de imagini, puzzle, tangram, origami, lecturi, poezii, desene, convorbiri după imagini, joc de rol etc.

Activităţile au fost benefice elevilor , ele contribuind la îmbogăţirea cunoştinţelor despre domeniul transporturilor, la adoptarea unui comportament adecvat pe stradă, în şcoală, la joacă şi în mijloacele de transport în comun, la îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare în sarcini comune de lucru.