Resurse

 PERSONALUL ȘCOLII ( resurse umane )

Personal de conducere

– director;

– director-adjunct.

Personal didactic

– profesor psihodiagnostician;

– profesori  psihopedagogie speciala;

– profesori pentru terapie educaţională complexă şi integrată;

– profesori pentru terapia tulburărilor de limbaj;

– profesori  kinetoterapeuţi;

– profesori itineranţi;

– profesori  educaţie tehnologică.

– profesor de educatie fizica

Personal didactic auxiliar

– contabil, secretar, administrator, bibliotecar, asistent social, medic; asistent medical, infirmiere.

Personal nedidactic

– magaziner,  bucătar, muncitor de întreţinere,  muncitor bucătărie, conducător auto, îngrijitoare curăţenie,  portar (paznic).

RESURSE MATERIALE

Spaţii de învăţământ

– Săli de clasă

– Cabinete pentru terapia tulburărilor de limbaj

– Cabinete pentru kinetoterapie

– Cabinete pentru psihodiagnoză, psihoterapie şi consiliere

– Cabinet pentru educaţie locomotrică

– Sală pentru ludoterapie şi stimulare psihosenzorială, dotată cu piscina cu bile, saltea cu apă, obiecte de stimulare vizuală şi auditivă, instrumente muzicale etc.;

– Ateliere pentru activităţi de preprofesionalizare;

– Sală de sport.

Spaţii auxiliare

– Spaţii pentru servicii financiar-contabile, secretariat, administraţie, magazie;

– Sală profesorală

– Cabinet medical, infirmerie

– Cabinet asistenţă socială

– Biblioteca, sala de studiu

– Atelier de întreţinere

– Cabinet metodic;

– Camera de resurse pentru Comisia Interna de Evaluare Continuă;

– Camera de resurse pentru Comisia de Evaluare Internă a Calităţii Educaţiei;

– Bucătărie, sala de mese, bloc alimentar;

– Spălătorie, uscătorie, călcătorie;

– Grupuri igienico-sanitare corespunzător adaptate conform standardelor legale;

Alte dotări

– Retea de calculatoare;

– Internet, atât pentru personalul şcolii, cât şi pentru elevi;

– Rampe de acces şi toalete accesibile persoanelor cu handicap locomotor;

– Centrală termică proprie.