Cabinet de asistenţă socială

 

Asistenţa socială în şcoală

Serviciile de asistenţă socială în şcoală urmăresc să creeze condiţii necesare pentru ca elevii să-şi satisfacă trebuinţele educative de bază. Obiectivul general al asistentului social în şcoală este identificarea barierelor învăţării şi îndepărtarea acestora, precum şi orientarea şcolară şi profesională. Asistentul social din şcoală trebuie să prevină inadaptarea şcolară şi socială prin investigarea cauzelor sociale ale inadaptării, urmărind ameliorarea relaţiei şcoală-familie şi formarea competenţelor proprii astfel încât să distingă între conduite permise şi prohibite.

Relaţii de colaborare cu alte instituţii:

–         Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov;

–         DGASPC Bv;

–         Centre de plasament;

–         Autoritatea tutelara

 

Activitatea asistentului social

–         asigura evidenţa şi îndeplinirea condiţiilor legale de înscriere a elevilor în CSEI Braşov în conformitate cu legislaţia în vigoare;

–         identifică elevii  cu dificultăţi de adaptare şi integrare şcolară;

–         asigură  relaţia  funcţională  cu şcoala, cadrele didactice, părinţii/tutorii legali pentru inadaptare, absenteism;

–         centralizeaza datele de protecţie şi asistentă socială ale copiilor/elevilor cu dizabilităţi şi cerinte educative speciale;

–         se informează prin intermediul profesorului psiholog şi a cadrelor didactice, asupra problemelor specifice de asistenţă şi protecţie specială a elevilor şcolarizaţi şi contribuie prin metode şi mijloace legale la ameliorarea şi rezolvarea acestora;