C.E.A.C.

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov

Realizează evaluarea internă, multicriterială, a instituţiei de învăţământ, a măsurii în care aceasta şi programul său îndeplinesc standardele de calitate;

  • Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi de asigurare a calităţii;
  • Implementează sistemul de management al calităţii;
  • Elaborează Rapoarte de evaluare internă privind calitatea educaţiei pe baza standardelor;
  • Evaluează, analizează şi propune conducerii şcolii acţiuni corective continue, bazate pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe selectarea şi aplicarea standardelor de referinţă celor mai relevante.

  

Decizie de constituire CEAC 2022 vizualizează documentul

Regulamentul de organizare și funcționare CEAC   vizualizează documentul

Planul activităților CEAC 2022-2023 vizualizează documentul

Strategie de evaluare internă a calității – CEAC noiembrie 2021vizualizează documentul

Lista procedurilor de sistem și operaționale aplicabile în CSEI Brașov vizualizează documentul


 

RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII