C.E.A.C.

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov

Realizează evaluarea internă, multicriterială, a instituţiei de învăţământ, a măsurii în care aceasta şi programul său îndeplinesc standardele de calitate;

  • Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi de asigurare a calităţii;
  • Implementează sistemul de management al calităţii;
  • Elaborează Rapoarte de evaluare internă privind calitatea educaţiei pe baza standardelor;
  • Evaluează, analizează şi propune conducerii şcolii acţiuni corective continue, bazate pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe selectarea şi aplicarea standardelor de referinţă celor mai relevante.