C.I.E.C.

Atribuţiile CIEC (Comisia Internă de Expertiză Complexă) sunt următoarele:

a) evaluează, diagnostichează şi urmăreşte evoluţia şcolară a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din instituţiile de învăţământ special şi special integrat;

b) realizează şi monitorizează aplicarea planurilor de servicii personalizate pentru copiii/elevii/tinerii cu CES;

c) propune reorientarea copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din instituţiile de învăţământ special spre instituţii de învăţământ de masă;

d) asigură servicii de asistenţă psihoeducaţională copiilor/elevilor/tinerilor cu CES;

e) asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihoeducaţională cadrelor didactice care furnizează programe de educaţie remedială;

f) promovează învăţământul incluziv.