Săptămâna Educației Globale – „Colorează-mi emoțiile”

         Printr-un Acord al Consiliului Europei, s-a instituit Centrul Nord – Sud, denumit oficial Centrul European pentru Interdependenţă şi Solidaritate. Deschis la Lisabona în anul 1990 acesta reuneşte 36 state. Programul european Educaţia Globală defineşte o abordare educaţională pozitivă şi integrată al cărei scop este acţionarea în vederea  asigurării condiţiilor instaurării unei lumi durabile şi sigure pe baza analizării problemelor sociale şi economice, a diversităţii culturale şi a strategiilor de instituire a păcii.
Momentul de referinţă al programului îl reprezintă Săptămâna Educaţiei Globale, organizată anual în a treia săptămână din luna noiembrie.

          În școala noastră activitățile s-au desfășurat, în această săptămână, sub forma unor ateliere de lucru și a unui  workshop. În cadrul atelierelor de lucru, elevii au confecționat, din materiale reciclabile , împreună cu părinții, diferite obiecte având ca tematică protecția mediului pentru o viață sănătoasă.

         La workshop-ul cu tema: „Terapia ocupațională și importanța acesteia pentru cadre didactice și elevi, în modificarea conduitei socio-emoționale” au participat cadrele didactice din școala noastră. S-au întocmit orare cu pictograme pentru fiecare clasă și s-au confecționat, tot din materiale reciclabile , păpuși ( „păpușile emoțiilor”).