SIVECO România

                                            Proiect national :

*Sprijinirea sistemului educational special  prin portal educational dedicat*

             I                       Initiator : SIVECO Romania                           

Finantare: Fondul European de Devoltare Regionala

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

Axa Prioritara III – „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”

Domeniul major de interventie 2 „Sustinerea implementarii de aplicatii de e-educatie”

Valoarea proiectului : 24.236.305,94 lei, din care asistenta financiară nerambursabilă este de 16.776.520,87 lei.

Periada de implementare  : 21.10.2009 – 21.10.2011

Implicare : in acest proiect au fost implicate

Þ    140 scoli speciale

Þ    1400 cadre didactice

Þ    10  persoane de la MECTS

Activitatea de formare:  a constat in formarea a circa 1400 cadre didactice (inclusiv consilieri, cadre didactice itinerante etc) din 140 de scoli speciale în utilizarea la clasă a resurselor educationale on-line;formarea a cca 10 persoane din cadrul MECT în administrarea aplicatiilor software dezvoltate , si a avut loc in 2 etape:

  1. I.   FORMAREA FORMATORILOR : 26- 28nov.2010, locatia : Brasov –Scoala Generala Nr. 19

Cei 20 de profesori formati la Brasov (persoane resursa) au primit :un certificat de formator si unul de utilizator.

  1. II.  SESIUNE FORMARE SCOLI SPECIALE : 17 – 21 ian 2011, locatia :CSEI Brasov

In scoala noastra au luat parte la acest curs un numar de 48 cadre didactice.

Formator : prof.Amalia Bulea .

Profesorii  participanti la acest curs au primit un certificat de utilizator.

Dotarea cu echipamente a scolilor speciale/Urmatoarele echipamente vor fi incluse în cadrul laboratoarelor TIC furnizate celor 140 de scoli speciale:

¨  Statii de lucru 700 (5/scoala)

¨  Notebook 140

¨  Proiector si ecran de proiectie 140

¨  Imprimanta multifunctionala 140

Dotarea cu echipamente va include echipamentele de retea si dispozitivele necesare pentru conectare (UPS, router, cablare etc), echipamente de conectare la Internet (WAN: Wireless Router/Firewall) precum si aplicatiile software de bază aferente (sistem de operare, aplicatii tip office, antivirus).

 PUBLICUL TINTĂ

19.315 copii cu CES la nivel national, în special cei cu deficiente mentale (15.880);

6.038 cadre didactice din cadrul scolilor speciale:

• profesori de educatie specială • profesori de alte specialitati • învatatori • învatatori-educatori • profesori-educatori • cadre didactice de sprijin/itinerante • profesori kinetoterapeuti • maistri-instructori -cadrele didactice din cadrul scolilor de masă care integrează copii cu cerinte educationale speciale

-personal administrativ/tehnic din cadrul MECTS (10 persoane).