Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN

26 Jul 2022

 

Rezultatele probei de interviu la concursul pentru ocuparea postului de informatician

25 Jul 2022

 

Rezultatele finale la concursul de ocupare a postului de ȘOFER

22 Jul 2022

 

Rezultatele probei practice și probei scrise pentru concursul de informatician

21 Jul 2022

Rezultatele probei de interviu la concursul pentru ocuparea postului de șofer

21 Jul 2022

 

Rezultatele probei practice și programarea probei de interviu la concursul pentru ocuparea postului de ȘOFER

19 Jul 2022

Rezultatele finale ale concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante: INFIRMIERĂ, ÎNGRIJITOARE

19 Jul 2022

 

Rezultatele probelor de interviu la concursurile pentru ocuparea posturilor: Infirmieră, Îngrijitoare

18 Jul 2022

 

 

Rezultatele probei scrise și programarea probei practice pentru concursul de ȘOFER

15 Jul 2022

Rezultatele probei scrise pentru concursul de INFIRMIERĂ

14 Jul 2022

 

Rezultatele probei practice pentru concursul de ÎNGRIJITOARE

14 Jul 2022

 

Rezultatele selecției de dosare ale candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de informatician

14 Jul 2022

 

Rezultatele selecției de dosare ale candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de șofer

08 Jul 2022

 

Rezultatele selecției de dosare ale candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de infirmieră și îngrijitoare

07 Jul 2022

 

Concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de informatician

30 Jun 2022

   

       Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, cu sediul în Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 125, judeţul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de informatician, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Pentru a ocupa un post vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiții generale:

 • a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) au capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice pentru funcția de informatician:

 • • Studii: superioare în domeniul informatic.
 • • Cunoștințe avansate de operare pe calculator în Microsoft Office
 • • Crearea și administrarea baze de date
 • • Operare și administrare pagina Web.
 • • Configurare, instalare, mentenanță și administrare tehnică de calcul
 • • Configurarea și administrarea rețelelor de calculatoare

Vechime nu se solicita în specialitatea studiilor și în muncă.

 

∗ Concursul se va desfășura la sediul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, str. 13 Decembrie nr 125 și va consta în următoarele etape succesive, după cum urmează:

 • a) selecţia dosarelor de înscriere;
 • b) proba scrisă
 • c) proba practică
 • d) interviul

 

Alte informații necesare sunt cuprinse în documentul atașat.

 

Anunț concurs informaticiandescarcă/vizualizează documentul

Concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șofer

23 Jun 2022

       

       Centrul Școlar Pentru Educație lncluzivă Brașov, cu sediul în Brașov, str.13 Decembrie, nr. 125, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șofer, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Pentru a ocupa un post vacant candidații trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:

Condiții generale:

 • a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunosc limba română, scris și vorbit;
 • c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) au capacitate deplină de exercițiu;
 • e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice pentru funcția de șofer:

 • – studii: medii/ școală profesională
 • – vechime minimă ca și conducător auto 3 ani
 • – permis conducere categoria  B

 

Alte informații necesare sunt cuprinse în documentele atașate.

 

Anunț concurs șofer descarcă/vizualizează documentul pdf

Cerere înscriere concurs șofer descarcă documentul word

Concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante: infirmieră, îngrijitoare

22 Jun 2022

     Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Brașov, cu sediul în Brașov, strada 13 Decembrie, nr. 125, judeţul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, conform H.G. nr. 286/23.03.2011:

• 1 infirmieră

• 1 îngrijitoare – cu atribuții de curățenie

Pentru a ocupa un post vacant candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Condiții generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice pentru funcția de infirmieră:
– studii: medii/școala profesională, cursuri care să ateste calificarea în domeniu.
– vechime minim 6 luni în domeniu.
Condiții specifice pentru funcția îngrijitoare- cu atribuții de curățenie
– studii: medii/generale
– vechime nu se solicită

 

Alte informații necesare le găsiți în documentele atașate.

 

Erată concurs infirmieră corectare grafic de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de infirmieră, organizat de către Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Brașov descarcă/vizualizează documentul 

Anunț concurs îngrijitoare/infirmieră – descarcă/vizualizează documentul pdf

Cerere înscriere concursdescarcă documentul word

Sfârșit de an școlar! 10 iunie 2022

08 Jun 2022

Știți că este sfârșitul unui an școlar când lista cu „lucruri de făcut” seamănă cu un roman stufos, și ați învățat o definiție cu totul nouă a cuvântului „obosit”… Dar inimile sunt pline de mulțumire în timp ce vă pregătiți să spuneți „la revedere” unui alt grup de copii care v-au făcut profesori mai buni și persoane mai bune.

Felicitări absolvenți, de la cei mai mici, din clasele Pregătitoare, și până la cei mai mari din clasele a X-a! A fost un an plin de activități și proiecte, cu rezultate satisfăcătoare.

Sperăm ca vara aceasta să vă dea vouă, copiilor, forțe noi și să vă încarce cu o cantitate uriașă de energie pozitivă, astfel încât să ne întâlnim după vacanță bucuroși și dornici să parcurgem o altă etapă de învățare.

Vacanță plăcută tuturor!

Programarea inspecțiilor la clasă pentru Titularizare 2022

26 May 2022

Programare inspecții vizualizează/descarcă documentul

 

SITUAȚIA VACCINĂRII PERSONALULUI

01 Nov 2021

SITUAȚIA VACCINĂRII PERSONALULUI CU CEL PUȚIN O DOZĂ DE VACCIN ANTICOVID LA DATA DE 5 NOIEMBRIE 2021

 


NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR VACCINATE (PERSONAL DIDACTIC, PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC): 88 persoane  din 137


PROCENTUL PERSOANELOR VACCINATE DIN CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BRAȘOV:  64,23%


 

See the source image

Pagina inexistenta.