Psihodiagnoză şi consiliere

Evaluare şi Consiliere Psihopedagogică, Psihodiagnoză

Evaluarea şi consilierea psihopedagogică, psihodiagnoza se constituie într-o formă de terapie educaţională în sensul armonizării personalităţii elevului cu sine şi cu lumea, prin transformările ce se produc la nivel individual şi de grup şcolar, având în acelaşi timp scop de integrare a elevilor în societate, cât şi de modelare a personalităţii acestora.

Evaluare şi consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză, se  axează, în principal pe cunoaşterea psihopedagogică a elevului şi a grupului de elevi şi pe consilierea acestora în vederea formării unor comportamente adecvate în context şcolar şi social.

Activitățile din cadrul disciplinei Evaluare și consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză se desfășoară în ședințe de 15-45 de minute, individual sau cu grupuri de 2-3 elevi, în cabinete specializate sau în clasa în care este înscris elevul, în parteneriat cu profesorul de psihopedagogie specială sau cu profesorul educator.

Care sunt obiectivele psihodiagnosticianului?

  • Cunoaşterea potenţialului neuropsihic al elevilor şi dinamismul comportamental specific.
  • Stabilirea gradului deficienţei/dizabilităţii mintale şi delimitarea deficienţelor/dizabilităţilor asociate.
  • Evaluarea potenţialului de dezvoltare neuropsihică, stabilirea nivelelor de maturizare acţională, cognitivă, verbală şi socio-comportamentală.
  • Stabilirea şi precizarea diagnosticului psihologic diferenţial.
  • Formarea unor comportamente adaptative pe măsura asimilării, interiorizării modelelor socio-edcaţionale.
  • Valorizarea potenţialului neuropsihic în vederea stimulării şi formării conduitelor acţionale, cognitive, verbale şi socio-afective corespunzătoare.
  • Consiliere, orientare şcolară şi profesională.

 


 


 

Traficul de persoane. Ce trebuie să știm?

„Traficul de persoane – Ghid pentru părinți” – descarcă/vizualizează documentul pdf.

„Traficul de persoane – Ghid pentru cadrele didactice” – descarcă/vizualizează documentul