Hipoacuzici

Departamentul destinat preşcolarilor şi şcolarilor hipoacuzici integraţi în învăţământul de masă din cadrul CSEI Braşov are o istorie mai lungă, pe care v-o redăm pe scurt în cele de urmează, pentru o înţelegere mai bună a activităţii noastre:

 •  acest departament a funcţionat, timp de 18 ani, ca proiect pilot, apoi ca centru de recuperare pentru copii cu deficienţă de auz;
 • iniţiativa înfiinţării centrului a fost luată în anul 1993 când, la propunerea Inspectoratului Şcolar Braşov, două grupe de copii cu deficienţă de auz  au fost integrate în cadrul Grădiniţei Nr.34, grădiniţă obişnuită cu program săptămânal;
 • centrul a funcţionat mai întâi sub formă de proiect pilot în cadrul Asociaţiei Sprijin pentru Deficienţi Senzoriali, asociaţie înfiinţată în 1995 în baza programului desfăşurat de către Consiliul Naţional pentru Protecţia Copilului pentru premierea proiectelor de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale; această asociaţie avea deja colaborări strânse cu European Deaf Children’s Trust din Marea Britanie (organizaţie de caritate care a acordat centrului sprijin pe linie profesională) şi cu School Project Romania din Irlanda de Nord (care a oferit un important sprijin material); ambele organizaţii au semnat o convenţie de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Braşov pe o perioada de 5 ani (1995-2000);
 • în urma rezultatelor pozitive obţinute în toţi aceşti ani, Inspectoratul Şcolar Braşov a decis înfiinţarea în septembrie 1998 a Centrului de Recuperare şi Integrare Psihopedagogică a Deficienţilor Senzoriali, dorindu-se ca pe viitor această instituţie să sprijine şi persoanele cu deficienţe de vedere;
 •  în anul 2008, după 10 ani în care activitatea realizată s-a diversificat continuu şi a luat amploare, concentrându-se exclusiv asupra copiilor cu deficienţă de auz, a devenit Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov;
 • în anul 2015, din motive obiective, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov devine unul dintre departamentele Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov.

În toţi anii de existenţă ai centrului acesta s-a remarcat şi a avut o poziţie aparte între alte instutuţii de profil din România prin faptul că accentul este pus pe recuperarea copilului hipoacuzic la nivelul limbajului verbal şi pe integrarea lui în şcolile de masă şi în societatea celor auzitori.

Misiunea noastră
           Printre obiectivele activităţilor noastre se numără:
 • testarea auzului şi adaptarea aparatelor auditive de la o vârsta cât mai mică;
 • aplicarea programelor de recuperare specifice intervenţiei timpurii;
 • aplicarea programelor individualizate de antrenare a auzului şi a memoriei auditive;
 • adaptarea programelor şcolare la cerinţele educaţionale corespunzătoare nivelelor individuale de dezvoltare a copiilor, adaptarea metodologiilor didactice la vârsta, tipul şi gradul pierderii de auz, precum şi la specificul de învăţare al fiecărui copil;
 • integrarea preşcolarilor şi şcolarilor în grădiniţele/şcolile de masă şi oferirea serviciilor de sprijin în învăţare prin profesori itineranţi;
 • schimbarea percepţiei sociale asupra copiilor cu deficienţe de auz şi a problematicii educării acestora;
 • colaborarea cu factorii implicaţi în îngrijirea şi educarea copiilor cu deficienţă de auz;
 • consilierea părinţilor şi a cadrelor didactice din şcolile de masă care lucrează cu aceşti copii.

Cum funcţionăm?

        Funcţionăm pe trei direcţii diferite: activităţile instructiv – educative din grupele de preşcolari, terapiile specifice de recuperare a deficienţei de auz şi integrarea copiilor în învăţământul de masă. Avem grijă de copiii noştri de la vârstele mici până la cele mari. Putem face acest lucru prin intermediul grupelor de copii preşcolari de care se ocupă, zi de zi, patru educatoare şi doi profesori psihopedagogi şi al profesorilor itineranţi care preiau aceşti copii în momentul în care ei sunt integraţi în şcolile de masă.