Grupe preșcolari

       Toţi copiii sunt testaţi auditiv şi au aparate auditive adaptate pierderii de auz specifice sau implanturi cohleare. Cele patru educatoare care se ocupă de programul activităţilor instructiv-educative verifică periodic aparatele auditive ale copiilor, precum şi bateriile acestora, astfel încât ei să îşi poată folosi cât mai bine restul de auz. Verificarea aparatelor de către adulţi este premisa obişnuirii copilului să facă singur acest lucru, astfel încât el să devină independent şi să anunţe singur funcţionarea defectuoasă a aparatului.

      Cadrele didactice urmăresc evoluţia copiilor hipoacuzici şi recomandă integrarea acestora în grupele de copii auzitori din cadrul Grădiniţei nr. 9 şi, în acelaşi timp, ţin legătura cu cadrele didactice din grădiniţele care au integrat deja copiii noştri.

 

Scopul activităţilor instructiv – educative din grupele de preşcolari

  • Folosirea restului de auz cu adaptarea aparatului auditiv specific pierderii de auz

  • Atingerea unui nivel de comunicare într-un timp cât mai scurt

  • Transmiterea de cunoştinţe pe care un copil hipoacuzic de vârstă preşcolară trebuie să le deţină

 

Domenii de activitate

Programa este individualizată, bazată pe programa învăţământului de masă şi pe baza audiogramei copilului. Activităţile desfăşurate sunt:

  • activităţi de cunoaşterea mediului şi activităţi matematice;

  • activităţi de expresie grafică şi plasticã;

  • activităţi de educatie fizică;

  • activităţi de autonomie personală şi socialã şi activităţi practice;

Prin aceste activităţi urmărim dezvoltarea comunicării verbale, urmând ca pronunţia corectă să se realizeze în urma terapiilor specifice.

Copilul hipoacuzic trebuie ajutat sã-şi sã-şi formeze o bazã de cunoaştere pentru a putea ulterior sã se exprime şi sã comunice spontan.

 

Grup ţintă

Copii cu deficienţe de auz cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 8 ani.