Integrarea şcolară a copiilor

Profesorii itineranţi acordă sprijin şcolarilor cu deficienţă de auz, pentru o cât mai bună reuşită şcolară şi adaptare socială. Astfel, îi ajută pe copii la efectuarea temelor şi îi asistă în timpul orelor de la clasă. De asemenea, consiliază atât copiii hipoacuzici, cât şi profesorii şi părinţii acestora.

Scop

  • Folosirea restului de auz cu adaptarea aparatului auditiv specific pierderii de auz
  • Facilitarea integrării şcolare şi sociale a copiilor/elevilor integraţi în învăţământul de masă
  • Sprijinirea educaţională a copiilor/elevilor integraţi

 

Grup ţintă

  • copii hipoacuzici
  • părinţii acestor copii
  • profesori şi educatori implicaţi în procesul de integrare

 

Servicii educaţionale

Cadrele didactice de sprijin/itinerante colaborează cu învăţătorii şi profesorii din şcolile integratoare şi elaborează planul de intervenţie personalizat, în funcţie de programa şcolară şi de audiograma copilului. De asemenea, profesorii itineranţi verifică şi întreţin aparatele auditive ale copiilor şi se implică în activităţile ce se desfăşoară în clasă, în calitate de observator, consultant sau coparticipant. Ei evaluează periodic copiii şi consiliază familiile acestora. Profesorii itineranți/ de sprijin asigură și servicii de reabilitare auditiv-verbală a copiilor antepreșcolari, acestea desfășurându-se în cabinetele special amenajate din cadrul centrului.