Proiecte

Proiectele și parteneriatele educaţionale presupun participare la o acţiune educativă comună, interacţiuni constructive acceptate de către toţi partenerii (școală-familie-comunitate), comunicare eficientă, acţiuni comune cu respectarea rolului fiecărui participant, interrelaţionare.

Parteneriatele educaţionale  vin în sprijinul  dezvoltării personalităţii copiilor cu cerințe educative speciale, asigurându-le acestora realizarea autonomiei personale, prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei.

Formele  de  organizare a  activităţilor (pe  perechi, pe  grupe, frontal ) fac ca toți partenerii să devină o comunitate  de învăţare -cooperare- comunicare- colaborare .

În cadrul parteneriatelor și propiectelor educative, în care elevii școlii noastre sunt implicați, urmărim diminuarea sentimentului de inferioritate, de respingere şi evitare resimţit la elevii cu cerințe educative speciale, realizarea unui climat socio-afectiv pozitiv, constructiv, menit să-i motiveze să se implice în acţiunile propuse. Munca în echipă asigură mai multe oportunităţi de alăturare, participare, interacţiune, atât în rândul elevilor, cât şi între partenerii implicaţi.

•   activităţile  propuse  sunt  extinse  spre  alte  zone  din  afara  şcolii , astfel  copiii se  apropie  de realitatea  cotidiană;

•   parteneriatele dezvoltă  spiritul  de colaborare şi  întrajutorare, sporesc încrederea în forţele proprii;

•  creează  cadrul  propice  pentru  a  colabora, a  compara, a  învăţa  de  la  ceilalţi a-şi  exprima  părerile, gândurile, bucuriile, speranţele ;

•   pentru elevii şcolii noastre  parteneriatul  este o  modalitate  benefică  şi necesară  de  a  socializa, de  a  comunica, de a-şi forma  acele deprinderi  de comportament acceptate  de  societate, formându-i  pentru  viaţă  în  comunitate  şi cu comunitatea .