Istoric

 

La 1 septembrie 1998 se înfiinţează Şcoala Ajutătoare din Braşov ca filială a Şcolii Ajutătoare din Săcele, Brădet, având sediul în str. Democraţiei, nr. 11 bis din Braşov, într-un internat al Liceului Pedagogic. Începând cu 1 februarie 1990, Şcoala Ajutătoare Braşov devine unitate de învăţământ de sine stătătoare.

Începând cu 15 august 1994, se aprobă mutarea acesteia din str. Democraţiei nr. 11 bis în strada 13 Decembrie nr. 125, într-un fost internat al Grupului Şcolar „Tractorul I”. Din lipsă de spaţiu, Şcoala Ajutătoare Braşov primeşte încă un imobil în strada Pictor Ştefan Luchian nr. 26 B, începând cu 16 august 1997.

Din 1 septembrie 1999 se schimbă denumirea Şcolii Ajutătoare Braşov în Şcoala Specială Braşov. Aceasta funcţionează în două corpuri de clădire astfel:

  • Corpul A în strada 13 Decembrie nr. 125.
  • Corpul B în strada Pictor Ştefan Luchian nr. 26 B.

 

Din 1 octombrie 2008, conform Deciziei nr. 2931/2008 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, Şcoala Specială Braşov s-a transformat în Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă. Având în vedere că, începând din 1999, se pune tot mai mare accent pe integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă,  Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă asigură servicii educaţionale pentru aceşti copii în şcolile integratoare din Braşov.

Începând cu 1 septembrie 2015, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov are în componența sa o structură nouă, care a fost arondată ca urmare a deciziei Inspectoratului Școlar Brașov, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Recuperare Hipoacuzici. Aceasta a presupus o nouă locație, cea de a treia, dar și diversificarea ofertei educaționale și a serviciilor oferite, printre beneficiari fiind și elevi cu hipoacuzie.