Terapie educațională complexă și integrată

Terapia educaţională complexă şi integrată este prevăzută în Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul special (nivel primar și gimnazial), dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate, respectiv severe, grave și /sau asociate. Anexa nr. 7 la O.M.E.N. nr. 3622/18.05.2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial, şi cuprinde următoarele discipline:

  • STIMULARE COGNITIVĂ
  • TERAPIE OCUPAȚIONALĂ
  • LUDOTERAPIE
  • SOCIALIZARE
  • FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE

 

Aceste activități au un pronunțat caracter terapeutic și recuperator și  sunt  normate învăţătorului/ profesorului-educator, cadre didactice cu studii de specialitate în domeniul psihologiei şi ştiinţelor educaţiei /psihopedagogiei speciale. Activitățile de terapie educațională se desfășoară în programul de după-amiază, sprijinind și completând  programul de predare-învățare-evaluare realizat de către profesorul de psihopedagogie specială.

Activitățile sunt centrate pe competenţe și structurate pe patru arii de dezvoltare: aria de dezvoltare fizică,  aria de dezvoltare perceptivă,  aria de dezvoltare intelectuală,  aria de dezvoltare personală şi socială.