Terapii specifice

Terapiile specifice de recuperare a deficienţei de auz sunt realizate de doi profesori psihopedagogi. Când spunem recuperare ne referim mai ales la dobândirea limbajului verbal de către copilul hipoacuzic.

Terapiile recuperatorii pun accent la început pe evaluarea auzului funcţional, pentru a afla cât de bine îşi foloseşte copilul restul de auz pe care îl are. Toate activităţile desfăşurate de către  profesorii psihopedagogi au ca şi punct comun stimularea auzului şi a comunicării verbale, întrucât ea este scopul primar al eforturilor celor care lucrează zi de zi cu aceşti copii.

Profesorii psihopedagogi verifică şi întreţin aparatele auditive ale copiilor, schimbându-le bateria atunci când este cazul sau anunţând funcţionarea defectuoasă a acestora.

Scop

  • Folosirea restului de auz al copilului, cu ajutorul aparatelor auditive adaptate pierderii, în vederea reabilitării funcţiei auditive şi a formării şi dezvoltării limbajului verbal.

În baza audiogramelor copiilor se relizează reglaje la aparatura specifică existentă în unitate: aparatele auditive personale, aparatele de antrenare auditivă şi celelalte aparate care produc sunete în mod electronic sau mecanic. Astfel, modul de învăţare este unul personalizat.

Domenii de activitate

În cabinetul psihopedagogic specialiştii noştri se axează pe activităţi care îmbină specificul programelor pentru deficienţa de auz cu cel al programelor din învăţământul de masă, astfel încât copiii să beneficieze de tot ceea ce au nevoie şi, în acelaşi timp, să fie pregătiţi pentru formele de şcolarizare viitoare.

Activităţile noastre aparţin următoarelor domenii:

  • Ortofonie – Fiecare copil beneficiază de programe individualizate de antrenare auditivă, care ţin cont de audiograma acestuia (ce sunete aude copilul şi ce sunete nu aude). Activităţile de ortofonie vizează însuşirea sunetelor limbii şi inserţia lor în cuvinte şi în exprimarea verbală. Se lucrează cu aparatul de antrenare auditivă, care amplifică intensitatea sunetelor din mediul ambiant şi îl ajută pe copil să-şi dezvolte capacitatea de a reacţiona la zgomote şi sunete.
  • Labiolectură – Pentru copiii noştri este foarte importantă capacitatea de a citi pe buzele interlocutorului. Atunci când nu se poate folosi de auz aşa cum îi cere mediul, copilul poate învăţa să citească pe buzele celorlalţi şi să realizeze legăturile între sensul cuvintelor şi ceea ce percepe vizual la cel care îi vorbeşte.
  • Compensare polisenzorială (educaţie vizuală, auditivă, tactilă) – Activităţile din cadrul acestui domeniu au ca şi scop dezvoltarea simţurilor rămase intacte. Informaţiile percepute pe cale vizuală, tactilă îl ajută pe copil să se adapteze mai bine mediului.
  • Comunicare în mediul ambiant – Temele alese ţin cont de specificul programei după care se lucrează în cadrul grupei. Comunicarea se bazează foarte mult pe imagini, nelipsite de la nicio activitate. Pe baza acestora reprezentările copiilor se îmbogăţesc, iar ei devin mai creativi şi mai interesaţi de exprimarea verbală.

 

Grup ţintă

Toţi copiii preşcolari înscrişi în cadrul grupelor din centru beneficiază de activităţi terapeutice şi recuperatorii.