Viziune/Misiune

Deviza școlii

 

Pentru noi, fiecare copil contează!

 

Viziune

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov se dorește a fi un mediu valorizant şi democratic pentru toţi factorii implicaţi în actul educaţional, care să permită formarea la elevii cu cerințe educative speciale a unor abilități adaptabile mediului în care trăiesc, posibilitatea dezvoltării lor optime în ceea ce priveşte autonomia personală şi socială, responsabilitatea, încrederea în sine şi toleranţa.

O şcoală modernă, incluzivă, puternic ancorată în viaţa comunităţii, un furnizor de resurse educaţionale moderne şi de calitate.   

 

Misiunea școlii

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă îşi propune să asigure accesul  la o educaţie de calitate pentru toţi copiii şi tinerii cu cerințe educative speciale de pe raza municipiului Braşov, în vederea integrării lor  şcolar-profesionale şi sociale optime, în funcţie de potenţialul lor individual, prin serviciile de asistenţă educaţională, psihopedagogică, şi terapeutic-recuperatorie, conform principiului egalizării şanselor şi a educaţiei pentru toţi. Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile şi practicile societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze copilul cu cerințe educative speciale spre o adaptare cât mai eficientă în viaţa privată şi publică.