Facilități

  • Două săli de grupă
  • Două cabinete psihopedagogice în care au loc terapiile de recuperare specifice deficienței de auz
  • Trei cabinete pentru profesorii itineranți
  • Cabinet de audiometrie
  • Sală de resurse
  • Bibliotecă
  • Sală de sport
  • Cabinet medical