Proiect Profesionalizarea carierei didactice – PROF

07 Sep 2022

 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov este bază de practică în cadrul Proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”.

 


 

În contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic POCU/904/6/25/ Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 –  Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar, au fost elaborate următoarele documente:

1.    Ordin ME nr. 4223 din 6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ  componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023, publicat în Monitorul Oficial al României din 19.07.2022, Partea I;

2.    Ordin ME nr. 4224 din 6.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale  transferabile, publicat în Monitorul Oficial al României din 19.07.2022, Partea I.

 


OME Nr.4223/6.07.2022 – Pilotare intervenții educaționalevizualizează documentul

OME Nr.4224/6.07.2022 – Metodologie programe formare în cariera didactică. Anexevizualizează documentul


 

ARESĂ  PROGRAM  FORMARE  PROF III, PROF IVvizualizează/ descarcă documentul pdf.

Adresa ME nr.584/2023, referitoare la crearea site-ului www.eprof.rovizualizează documentul

Pagina inexistenta.